• Link สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ชนิด Fig 8 UTP ขนาด 24 AWG (0.5 mm) จำนวน 1 คู่สาย - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ม้วน - จำหน่ายยกม้วนเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 200 เมตร/ม้วน  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า