• 2,410.00 บาท
  2,410.00 บาท

  Link สายโทรศัพท์์ภายนอกอาคาร ชนิด Dropwire ขนาด 19 AWG (0.91 mm) จำนวน 2 แกน - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ม้วน - จำหน่ายยกม้วนเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 200 เมตร/ม้วน  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 1,860.00 บาท
  1,860.00 บาท

  Link สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ชนิด Fig 8 UTP ขนาด 24 AWG (0.5 mm) จำนวน 1 คู่สาย - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ม้วน - จำหน่ายยกม้วนเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 200 เมตร/ม้วน  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 1,900.00 บาท
  1,900.00 บาท

  Link สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ชนิด Fig 8 UTP ขนาด 22 AWG (0.65 mm) จำนวน 1 คู่สาย - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ม้วน - จำหน่ายยกม้วนเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 200 เมตร/ม้วน  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 0.00 บาท
  0.00 บาท

  Phelps Dodge สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ชนิด Dropwire ขนาด 19 AWG (0.9 mm) จำนวน 2 แกน - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ม้วน - จำหน่ายยกม้วนเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 200 เมตร/ม้วน  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 0.00 บาท
  0.00 บาท

  Phelps Dodge สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ชนิด Dropwire ขนาด 22 AWG (0.65 mm) จำนวน 2 แกน - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ม้วน - จำหน่ายยกม้วนเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 200 เมตร/ม้วน  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า