• Furukawa UTP 8 Position Modular Plug CAT 5E (PKG 500) - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - จำหน่ายยกถุงเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 500 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Furukawa UTP 8 Position Modular Plug CAT 6 (PKG 50) - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - จำหน่ายยกถุงเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 50 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Link CAT5E RJ45 Plug (ตัวผู้), HP - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - หน่วยบรรจุ 10 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Link CAT5E RJ45 Plug (ตัวผู้), HP, สีดำ - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - หน่วยบรรจุ 10 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Link CAT5E RJ45 Plug (ตัวผู้), HP, สีฟ้า - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - หน่วยบรรจุ 10 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Link CAT5E RJ45 Plug (ตัวผู้), HP, สีเขียว - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - หน่วยบรรจุ 10 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Link CAT5E RJ45 Plug (ตัวผู้), HP, สีเหลือง - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - หน่วยบรรจุ 10 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Link CAT5E RJ45 Plug (ตัวผู้), HP, สีแดง - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - หน่วยบรรจุ 10 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Link CAT5E RJ45 Plug (ตัวผู้), Shield - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Link CAT6 RJ45 Plug (ตัวผู้), 2 Layer with Pre-Insert bar - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - หน่วยบรรจุ 10 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • Link CAT6 RJ45 Plug (ตัวผู้), 2 Layer with Pre-Insert bar, Shield - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • TE CAT5E RJ45 Plug (ตัวผู้) - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว - หน่วยบรรจุ 100 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • TE CAT5E RJ45 Plug, High Performance (ตัวผู้) - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว - หน่วยบรรจุ 100 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • TE CAT5E Shield RJ45 Plug (ตัวผู้) - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว - หน่วยบรรจุ 100 ตัว/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • TE CAT6 RJ45 Modular Plug (ตัวผู้) - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว - หน่วยบรรจุ 100 ตัว/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า