• 810.00 บาท
  810.00 บาท

  Link Telephone Cross-Connect Cabinet, Wall Mount, Size 12 (ใช้กับ BMF 2x6) - ขนาด 32x35x11 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 1,000.00 บาท
  1,000.00 บาท

  Link Telephone Cross-Connect Cabinet, Wall Mount, Size 20 (ใช้กับ BMF 2x10) - ขนาด 41x38x11 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 1,170.00 บาท
  1,170.00 บาท

  Link Telephone Cross-Connect Cabinet, Wall Mount, Size 24 (ใช้กับ BMF 2x12) - ขนาด 45x38x11 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 1,170.00 บาท
  1,170.00 บาท

  Link Telephone Cross-Connect Cabinet, Wall Mount, Size 32 (ใช้กับ BMF 2x16) - ขนาด 54x43x11 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 2,000.00 บาท
  2,000.00 บาท

  Link Telephone Cross-Connect Cabinet, Wall Mount, Size 48, 2 Door (ใช้กับ BMF 4x12) - ขนาด 45x73x11 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 650.00 บาท
  650.00 บาท

  Link Telephone Cross-Connect Cabinet, Wall Mount, Size 6 (ใช้กับ BMF 2x3) - ขนาด 24x35x11 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 2,260.00 บาท
  2,260.00 บาท

  Link Telephone Cross-Connect Cabinet, Wall Mount, Size 64, 2 Door (ใช้กับ BMF 4x16) - ขนาด 54x73x11 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 2,700.00 บาท
  2,700.00 บาท

  Link Telephone Cross-Connect Cabinet, Wall Mount, Size 96, 2 Door (ใช้กับ BMF 8x12) - ขนาด 72x73x11 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 1,080.00 บาท
  1,080.00 บาท

  Link Telephone Wall Box Cabinet ใช้กับ BMF 1x11 pos. - ขนาด 40x25x13 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 630.00 บาท
  630.00 บาท

  Link Telephone Wall Box Cabinet ใช้กับ BMF 1x3 pos. - ขนาด 20x20x11 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 700.00 บาท
  700.00 บาท

  Link Telephone Wall Box Cabinet ใช้กับ BMF 1x6 pos. - ขนาด 24x22x11 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 860.00 บาท
  860.00 บาท

  Link Telephone Wall Box Cabinet ใช้กับ BMF 1x6 pos. - ขนาด 30x25x13 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • 1,470.00 บาท
  1,470.00 บาท

  Link Telephone Wall Box Cabinet ใช้กับ BMF 2x11 pos. - ขนาด 42x45x13 ซม., ตู้เปล่า BMF จำหน่ายแยก - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตู้ - หน่วยบรรจุ 1 ตู้/กล่อง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า