• Link 3 pole ARRESTER, 230V-5A/5KA with fail-safe ตัวป้องกันฟ้าผ่า 10KA - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว - หน่วยบรรจุ 1 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Link 3 pole ARRESTER, 230V-5A/5KA with fail-safe ตัวป้องกันฟ้าผ่า 5KA - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว - จำหน่ายเป็นตัวเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 1 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Link Earth Bar 10 Pair (ใช้คู่กับ Five Electrode) ใช้ต่อลง Ground ใช้คู่กับ Five Electrode Protector - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว - หน่วยบรรจุ 1 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Link Five Electrode Protector ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบพิเศษ ป้องกันฟ้าผ่าได้หลายครั้ง - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว - หน่วยบรรจุ 1 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Link Telephone Magazine 10 pair w/230V-5A/5KA Arrester แมกกาซีนเปล่า - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว - หน่วยบรรจุ 1 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Link Telephone Magazine 10 pair w/230V-5A/5KA Arrester ชุดป้องกันฟ้าผ่าครบชุด - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ตัว - หน่วยบรรจุ 1 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า