• Link RJ11 Telephone Plug ตัวผู้โทรศัพท์ 4 ขา - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - จำหน่ายเป็นถุงเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 10 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Link RJ11 Telephone Plug ตัวผู้โทรศัพท์ 6 ขา - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - จำหน่ายเป็นถุงเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 10 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Link RJ9 Hand Set Plug ตัวผู้่หูโทรศัพท์ 4 ขา - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ถุง - จำหน่ายเป็นถุงเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 10 ตัว/ถุง *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า