• Link สายโทรศัพท์แบบแบน FLAT Telephone ขนาด 26 AWG จำนวน 4 แกน - ราคาที่แสดงเป็นราคา/กล่อง - จำหน่ายเป็นกล่องเท่านั้น - หน่วยบรรจุ 100 เมตร/กล่อง  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า