• Key Lock for Load Center ใช้ร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ลูกกุญแจเป็นแบบ Key-alike *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 100 Amp  ขนาด : 12 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 455 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 100 Amp  ขนาด : 18 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 455 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 100 Amp  ขนาด : 24 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 605 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 100 Amp  ขนาด : 30 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 605 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 100 Amp  ขนาด : 36 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 755 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 100 Amp  ขนาด : 42 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 755 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 250 Amp  ขนาด : 12 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 605 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 250 Amp  ขนาด : 18 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 605 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 250 Amp  ขนาด : 24 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 755 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 250 Amp  ขนาด : 30 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 755 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 250 Amp  ขนาด : 36 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 905 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 250 Amp  ขนาด : 42 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 905 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นคลาสสิค แบบเมนเบรกเกอร์  3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์  บาร์ : 250 Amp  ขนาด : 48 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 130 x 905 x 381 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • อุปกรณ์สำหรับแปลงตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ให้เป็นตู้ 1 เฟส ใช้ร่วมกับเมนเบรกเกอร์ EasyPact 100AF 2 Pole ใช้ได้เฉพาะตู้บาร์ 100A เท่านั้น *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม