• ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น บัสบาร์แยก แบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 40A-30mA 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ สามารถตัดไฟเฉพาะวงจรที่เสี่ยงต่อไฟรั่ว/ดูด ได้ ขนาด : 4+4 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 390.73 x 206 x 68.2 (mm) *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น บัสบาร์แยก แบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 40A-30mA 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ สามารถตัดไฟเฉพาะวงจรที่เสี่ยงต่อไฟรั่ว/ดูด ได้ ขนาด : 4+4 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 390.73 x 206 x 68.2 (mm) *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น บัสบาร์แยก แบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 40A-30mA 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ สามารถตัดไฟเฉพาะวงจรที่เสี่ยงต่อไฟรั่ว/ดูด ได้ ขนาด : 8+4 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 516.93 x 206 x 68.2 (mm) *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น บัสบาร์แยก แบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 40A-30mA 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ สามารถตัดไฟเฉพาะวงจรที่เสี่ยงต่อไฟรั่ว/ดูด ได้ ขนาด : 4+4 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 390.73 x 206 x 68.2 (mm) *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น บัสบาร์แยก แบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 40A-30mA 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ สามารถตัดไฟเฉพาะวงจรที่เสี่ยงต่อไฟรั่ว/ดูด ได้ ขนาด : 4+4 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 390.73 x 206 x 68.2 (mm) *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น บัสบาร์แยก แบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 40A-30mA 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ สามารถตัดไฟเฉพาะวงจรที่เสี่ยงต่อไฟรั่ว/ดูด ได้ ขนาด : 4+4 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 390.73 x 206 x 68.2 (mm) *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น คลาสสิค 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ ขนาด : 10 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 314.53 x 206 x 68.2 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น คลาสสิค 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ ขนาด : 14 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 390.73 x 206 x 68.2 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น คลาสสิค 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ ขนาด : 18 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 516.93 x 206 x 68.2 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น คลาสสิค 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ ขนาด : 4 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 238.88 x 206 x 68.2 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่น คลาสสิค 1 เฟส, 2 สาย, 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ ขนาด : 6 ช่อง (วงจรย่อย) ขนาดสินค้า : 238.88 x 206 x 68.2 (mm)  *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม